Asociatia Misionara Crestina Betleem

Biserica Evangheliei Depline Lipova

Casa de copii Acoperișul Speranței Lipova

Asociația Misionara Creștină “Betleem” a fost înființată prin Sentința Civilă nr 2071/06.03.1992, este o organizație nonprofit, non-guvernamentală, de tip privat, care își desfășoară activitatea în domeniul social. În cadrul asociației funcționează casa de tip familial “Acoperișul Speranței” care are misiunea de a asigura protecție, creșterea și îngrijirea copilului separate temporar sau definitive de parinții săi, ca urmare a stabilirii, în conditiile legii, a măsurii de plasament și Biserica Evangheliei Depline.

Principii:

Respectarea și promovarea cu prioritatea interesului superior al copilului
Egalitatea șanselor și nediscriminarea
Asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor
Respectarea demnității copilului
Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului
Asigurarea protecției copilului pe o perioada determinată până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală extinsă sau substitutivă. Asociatia Misionară Creștină “Betleem” dorește să-și dezvolte activitățile sociale și pe langă casa de tip familial care funcționează la acest moment în cadrul asociației să inființeze activități pentru ocrotirea vârstei a treia prin înființarea de case de bătrani și activități de îngrijire la domiciliu a persoanelor de vârsta a treia. O nevoie a societății care s-a dovedit o adevarată problemă în decursul ultimilor ani este necesitatea achiziționării sau a construirii de apartamente sociale specifice pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție. Acesta ar putea fi un proiect de viitor care să implice comunitatea și municipalitatea dar de asemenea pe oricine care dorește să ajute această lucrare intr-un mod practic și eficient. Asociația Misionară Creștină “Betleem” este deschisă colaborării cu cei interesați în activitățile care au fost prezentate, de asemenea este deschisă colaborării cu persoane care doresc să facă voluntariat în domeniul social.

Beneficiari:

– copii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
– tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în conditiile legii, de protecția specială;
– tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și înca nu au posibilitatea de cazare, sau nu și-au găsit loc de muncă
În cadrul Asociației Misionare Creștine “Betleem” până la această dată au beneficiat de serviciile asociației un număr de 71 de copii. Pentru o parte dintre acești copii li s-au găsit familii adoptive atât în țară cât și în străinătate. La această dată Asociația Misionar Creștină “Betleem” are un numar de 11 beneficiari cu vârste cuprinse între 8-16 ani. Aceștia frecventează cursurile școlilor primare, gimnaziale, liceale și universitare.

Ne puteti gasi si pe pagina oficiala de Facebook: